Dřevovýroba realizuje praxe žáků se zdravotním handicapem

13. 1. 2015 Od října 2014 přijímá Dřevovýroba Otradov pravidelně žáky, kteří mají zdravotní omezení a účastní se projektu “Ergotep pro žáky i pedagogy” reg. číslo CZ 1.07/1.1.00/54.0051.

Dřeovýroba Otradov měla možnost běhm posledního čtvrtletí roku 2014 přivítat 4 skupiny studentů z Obchodní akademie Olgy Havlové z Janských Lázní a Střední školy F.D. Roosvelta pro tělesně postižené z Brna, kterým je věnován praktický den v naší společnosti v rámci projektu Ergotep pro žáky i pedagogy. Celkem nás navštívilo 21 žáků, mezi nimiž byli i mladí lidé s velmi těžkým zdravotním postižením. Během praktického dne je studentům představena společnost DVOT z nejrůznějších úhlů pohledu. Seznámí se s historií, produktovými řadami, zázemím, možnostmi zaměstnanců, výrobnmi postupy, administrativou a technologiemi Dřevovýroby Otradov. Jedním z hlavním témat je způsb realizace sociálního podnikání v naší společnosti a témata na která se v rámci společenské odpovědnosti především zaměřujeme. Při realizaci partnersví ve výše zmíněném projektu formou praktických dní jsme byli velmi příjemně překvapeni vysokou motivovaností žáků, kteří k nám přijíždějí. Zajímají se především o šíři našich produktů, způsoby jejich výroby a zejména o moderní technologie, které ve výrobě používáme. Dalšími nosnými tématy je zkušenost ze spolupráce se státní správou a podporou samostatného sociálního podnikání. Kontakt s těmito mladými lidmi, studujícími především ekonomické obory se ukázal jako velmi obohacující pro obě strany. Těšíme se na další žáky, kteří k nám zavítají v roce 2015!

 

Sdílet...