Reklamace

Reklamace nebereme na lehkou váhu. Výrobek, který se k nám vrátí, je podroben pečlivé analýze. Vizuální kontrolou zjišťujeme míru mechanického opotřebení, cestu dřevěného zboží v rukách našich zákazníků a dodržování pravidel používání našich výrobků. Dřevěný materiál dále zkoumáme za pomoci vlhkoměru a rozboru tepelných změn na spojovacích materiálech. V neposlední řadě stojí rozbor původních materiálových zdrojů, případně technické zkoušky na navráceném výrobku.