Projekt PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI DŘEVOVÝROBA OTRADOV

LOGOLINK

Název programu: Operační program zaměstnanost

Název projektu: Podnikové vzdělávání Dřevovýroba Otradov

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004185

Daný projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Doba realizace projektu: 1. března 2017 – 28. února 2019

Popis projektu: Projekt reaguje na potřebu harmonizace požadavků zaměstnavatele na znalosti, dovednosti a kompetence zaměstnanců a jejich současného nedostatečného stavu prostřednictvím vzdělávání pracovníků ve vybraných oblastech. Ze závěrů z analýzy potřeb vzdělávání pracovníků společnosti byly navrženy jednotlivé kurzy a školení pro vybrané pracovníky firmy v následujícím 2 letém období. Proškolením pracovníků v oblastech měkkých, manažerských, technický a dalších dovednostech dojde k naplnění cíle projektu.

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Specifické cíle projektu: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce, zvýšit adaptabilitu starších pracovníků

Účastníci projektu: zaměstnanci firmy Dřevovýroba Otradov s.r.o.

Region: Pardubický kraj

Realizátor projektu: Dřevovýroba Otradov s.r.o.

Adresa: Otradov 56, 539 43 Krouna, lČ 26014530

Kontaktní osoba: Ivana Duchečková, ducheckova@dvot.cz, tel.: 702 195 907