Projekt ESF - Praxe v Ergotepu

LOGOLINK

Název projektu: Ergotep pro žáky i pedagogy

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0051

Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015

Dřevovýroba s.r.o. je v  projektu partnerem družstva invalidů Ergotep, jednoho z nejúspěšnějších sociálních podniků v  České republice.  V rámci spolupráce bude DVOT na svém pracovišti pravidelně přijímat studenty z Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy Olgy Havlové v Jánských Lázních a studenty za Střední školy F.D. Roosevelta pro tělesně postižené v Brně. Cílem je studentům zejména obchodních oborů co nejvíce přiblížit běžný chod společnosti, jež praktikuje principy sociálního podnikání a specifika spojená s politikou společnosti. Nabídnout co nejširší možnost získání praktických informací, vzhledem k jejich individuálním požadavkům a možnostem.

Cílem projektu je zkvalitnění počátečního vzdělání zavedením moderního komplexního systému praktického vyučování žáků, zejména osob se zdravotním postižením, zlepšení jejich klíčových kompetencí pro uplatnitelnost na trhu práce po skončení jejich studia a změna jejich životního postoje vedoucí k samostatnosti a nezávislosti. Žáci si v reálném prostředí zaměstnavatelů realizujících sociální podnikání vyzkouší běžné pracovní postupy a situace, s nimiž se mohou potkat po ukončení školy. Připraví se na roli zaměstnance v sociální firmě nebo na roli podnikatele (OSVČ).

Projekt se zároveň zaměřuje na zvýšení znalostí a kompetencí pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků základních a středních škol v oboru sociálního podnikání. V rámci osobnostního a odborného rozvoje bude proškoleno 100 pedagogů účastí ve dvoudenním semináři sociálního podnikání. Dále vznikne 5 odborných center sociálního podnikání v Ergotepu i u partnerů projektu, poskytujících poradenství žákům i pedagogům.

Praxe žáků budou probíhat ve firmě Ergotep a u partnerů projektu Dřevovýroba Otradov a Sdružení Neratov, vzdělávání žáků i pedagogů ve vzdělávacím centru Ergoeduka.

Partnery projektu jsou Dřevovýroba Otradov s.r.o., Sdružení Neratov, o.s. v Bartošovicích v Orlických horách, Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně, Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno. Partnerem bez finančního příspěvku je Ergotep CSR Institut, o.p.s. jako odborný garant k zajištění adaptačního procesu žáků v době mimo výuku. Významnými společenskými partnery jsou Konto bariéry77 a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Celkový rozpočet projektu je 8 933 120,99 Kč.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.