Projekt ESF - Školení je šance

LOGOLINK

Název projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců chráněné dílny Dřevovýroby Otradov s.r.o. a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím vzdělávání svých zaměstnanců

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00494

Částka: 2.691.483,97 Kč

Doba realizace projektu: 1.květen 2013 – 30. Duben 2015

Popis projektu: Kontinuální investice do vzdělání a lidského kapitálu je hlavním předpokladem k rozvoji nejen společnosti sociálního typu. Nedostatečná vzdělanost zaměstnanců se zdravotním postižení a v podnicích sociálního charakteru je v současnosti palčivým nedostatkem. Důvodem k realizaci projektu je vize podniku zapojit své zaměstnance do společnosti a především velká potřeba podniku investovat do komplexního rozvoje lidských zdrojů firmy. Projekt je určen pro zaměstnance chráněné dílny v Otradově, z nichž více jak 90 % jsou osoby se zdravotním postižením.

Prostřednictvím vytvoření a uspořádání kompletních vzdělávacích kurzů pro zaměstnance firmy vycházejících z analýzy potřeb společnosti v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zpracováním komplexního vzdělávacího systému ve společnosti chce firma dosáhnout vyšší stability zaměstnanosti ve firmě, vyšší motivace zaměstnanců a zvýšení jejich schopností a dovedností v IT a výrobě a tím vyšší výkonnosti firmy, zvýšení tržního podílu a celkové zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Projekt je komplexním vzdělávacím programem zasahujícím do všech úrovní a zaměstnaneckých pozic společnosti. Vychází z analýzy potřeb rozvoje lidských zdrojů ve společnosti a ze strategické koncepce rozvoje firmy.

Projekt obsahuje 3 školicí klíčové aktivity, které řeší kvalifikační nedostatky zaměstnanců a z nich plynoucí případná ohrožení firmy: Manažerská akademie - zaměřený na manažerské a komunikační dovednosti, právní a ekonomické znalosti, IT dovednosti a funkcionalita firemního IS - zaměřený na precizní ovládání IS společnosti ve všech jeho modulech, Odborné výrobní školení - zaměřené na zlepšení znalostí o výrobním procesu a dřevě jako základním výrobním materiálu.

Cíl projektu:

  1. Prohloubení, rozšíření a zvýšení klíčových dovedností a odborných znalostí zaměstnanců společnosti a tím zvýšení jejich adaptability a schopnosti uplatnit se ve výrobním procesu firmy.
  2. Rozšíření znalostí a dovedností pracovníků a podpora jejich pracovního růstu tak, aby byli využitelní na více pozicích a došlo k rozšíření jejich zastupitelnosti a tím tak k udržitelnosti pracovních míst.
  3. Zvýšení hodnoty zaměstnanců se zdravotním postižením a tím tak zvýšení jejich adaptability v případě změny či ztráty jejich zaměstnání.
  4. Posílení konkurenceschopnosti podniku díky zvýšení motivace a výkonnosti jeho pracovníků, snížení fluktuace zaměstnanců, zlepšení interních i externích vztahů podniku, zlepšení pozice na trhu a oslovení dalších potenciálních zákazníků firmy.

Cílové skupiny: zdravotně znevýhodněné osoby

Účastníci projektu: zaměstnanci firmy Dřevovýroba Otradov s.r.o.

Region:Pardubický kraj

Realizátor projektu: Dřevovýroba Otradov s.r.o.

Adresa: Otradov 56, 539 43 Krouna, lČ 26014530

Kontaktní osoba: Helena Hendrych, ruzickova@drevovyroba-otradov.cz, tel.: 733 745 783

Dodavatelem služby dotačního pradenství v tomto projektu byla společnost QPRO7 a.s.

Rok stárnutí