Sociální podnikání DVOT

Jedním z cílů podnikání DVOT je vytvářet integrační prostředí, sloužící osobám ohroženým psychosociálním vyloučením. Integraci chápeme jako mnohaúrovňvý proces, jehož základem je získání zaměstnání, neméně důležité jsou však další souběžné změny, jako je zajištění uspokojivého bydlení, oddlužení, zvyšování kompetencí, kariérní i osobnostní růst.

Dřevovýroba Otradov zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Většina našich zaměstnanců má vzhledem k svému omezení upravenou pracovní dobu. Firma organizuje svoz svých pracovníků a umožňuje tak dopravu i z málo dostupných míst. Společnost kontinuálně zvyšuje kvalifikaci svých zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích projektů. V rámci plánovaných investic se dlouhodobě snažíme o optimalizaci pracovního prostředí s důrazem na specifické potřeby osob se zdravotním postižením.

DVOT realizuje praxe žáků a studentů se zdravotním postižením, které přispívají k plynulému přechodu mezi vzděláváním a zaměstnáním OZP.

Firma je producentem ekologických paliv, která za minimální ceny dopravujeme do míst bydliště našich zákazníků. Tím se snažíme minimalizovat spalování ekologicky nežádoucího materiálu, jež bývá často spojeno se ekonomicky neuspokojivým sociálním statusem.