Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem (jinak též CSR – Corpoate Social Responsibility) je široký pojem, který charakterizuje filozofii podniku a etické principy jeho řízení.

Nejedná se pouze o „příležitostnou charitu“, o to, že firma čas od času věnuje část svého zisku na dobročinné účely. Společenská odpovědnost v rámci sociálního podnikání jde hlouběji a znamená implementaci jasných etických principů do všech činností firmy. Tyto principy jsou navzájem provázány a tvoří motivační základ všech podnikatelských procesů.

Realizace CSR politiky je variabilní a záleží na konkrétních možnostech firmy, prostředí, kde firma působí a v neposlední řadě na jejích produktech. Společensky orientovaný podnik, realizuje svou CSR politiku na mnoha úrovních.

Soužití s místní komunitou je jedním z hlavních CSR témat. Sociální firma se zajímá o dění ve svém okolí, mapuje potřeby komunity a snaží se přispět ke zvýšení kvality jejího života. Ať již podporou společensky účelných projektů, konkrétní finanční či materiální pomocí či zaštítěním kulturního dění.

Zaměstnanci jsou jedním z nejdůležitějších faktorů, na kterých je postaveno společensky odpovědné podnikání. Firma o své pracovníky pečuje, zajímá se o jejich individuální potřeby, vytváří co nejpříjemnější pracovní prostředí a v rámci svých možností nabízí zaměstnanecké benefity. Snaží se vycházet vstříc osobám s omezenou pracovní schopností, ženám po mateřské dovolené a dalším specifickým potřebám zaměstnanců. Důležitým tématem jsou také vztahy na pracovišti. Spokojený zaměstnanec je pro sociální podnik jednou z nejlepších investic.

Vzdělávání pracovníků je se sociálním podnikáním úzce spjato. Nabízí nejen možnosti kariérního růstu, ale znamená rozvoj lidského kapitálu firmy, bez něhož je růst v ostatních oblastech nemyslitelný.

Transparence v podnikání je velmi důležitá. Průhledná ekonomika a nadstandartní obchodní vztahy jsou cestou s dosažení společensky odpovědných cílů. Samozřejmostí je dobrá platební morálka. Sociální podnik preferuje a buduje obchodní vztahy s partnery s obdobnou filozofií.

Ekologie je neméně důležitým tématem. Společenská odpovědnost není orientována pouze na občany, ale také na společné životní prostředí. Firma optimalizuje environmentální dopad svých výrobních procesů, zajímá se ekologické problémy v rámci svého územního působení.